Mας πήρανε χαμπάρι ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕ!

Γιορτές, ευχές, ανακοινώσεις, εκδρομές, συγκεντρώσεις, σεμινάρια, σύλλογοι.
Άβαταρ μέλους
kostasprobonas
Δημοσιεύσεις: 1221
Εγγραφή: Κυρ 19 Νοέμ 2006, 18:09
Τοποθεσία: Νότια Χίος

Mας πήρανε χαμπάρι ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕ!

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από kostasprobonas » Παρ 29 Ιαν 2016, 15:58

Άρχισαν τα βιολιά! :oops: :-({|= Και μη μου πείτε ότι έχουν κι άδικο! :evil:
Ιδού μια από τις επιστημονικές ανακοινώσεις στο τελευταίο Συνέδριο Ωκεανογραφίας ( 11th Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries, Mytilene, Lesvos island, Greece 2015) που πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη (ας μου επιτραπεί η αντιγραφή του άρθρου στο φόρουμ μας αφού η επιστημονική γνώση πρέπει να μεταδίδεται στο κοινό ώστε να μην παραπονούμαστε μεθαύριο όταν αρχίσουν οι απαγορευτικές πολιτικές...):
Τα κοινωνικά δίκτυα αποκαλύπτουν τα αλιεύματα του υποβρύχιου κυνηγιού
Τσίκληρας, Α. Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, atsik@bio.auth.gr
Περίληψη
Οι συλλήψεις της ερασιτεχνικής αλιείας στην Ελλάδα δεν καταγράφονται με αποτέλεσμα την εισαγωγή σφάλματος στην εκτίμηση και διαχείριση συγκεκριμένων αποθεμάτων. Σκοπός της εργασίας είναι η καταγραφή της αφθονίας των ειδών που αλιεύονται με υποβρύχιο κυνήγι στις ελληνικές θάλασσες μέσω των αναρτήσεων των ψαράδων στο κοινωνικό δίκτυο Facebook. Συνολικά αναλύθηκαν 980 φωτογραφίες (ΙούνιοςΑύγουστος 2014) στις οποίες εντοπίστηκαν 36 ταξινομικές ομάδες. Τα πιο άφθονα είδη ήταν ο σαργός Diplodus sargus, ο ροφός Epinephelus marginatus, η στήρα Epinephelus costae και η τσιπούρα Sparus aurata, ενώ τα είδη με την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης ο ροφός, η στήρα, η συναγρίδα Dentex dentex, ο σαργός, η σφυρίδα Epinephelus aeneus και το μαγιάτικο Seriola dumerili. Λέξεις κλειδιά: ερασιτεχνική αλιεία, Facebook, Ελλάδα.
Social networks reveal composition of unreported catches: “checking-in” on spearfishing
Tsikliras, A. Laboratory of Ichthyology, Department of Zoology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, atsik@bio.auth.gr
Abstract
Recreational fish catches in Greece are not recorded. Thus, total marine catches are underreported, stock assessments are biased and the management of specific stocks hampered. The objective of this work was to describe the composition of spearfishing catches using photos uploaded in Facebook. About 980 photos were analyzed (June to August 2014), in which 36 taxonomic groups were identified. The most abundant species were white seabream (Diplodus sargus), dusky grouper (Epinephelus marginatus), goldblotch grouper (Epinephelus costae), and gilthead seabream (Sparus aurata), while those with the highest occurrence were dusky grouper followed by blacktip grouper, common dentex (Dentex dentex), white seabream, white grouper (Epinephelus aeneus) and greater amberjack (Seriola dumerili). Keywords: recreational fishing, Facebook, Greece.
1. Εισαγωγή
Η ερασιτεχνική αλιεία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη σύγχρονη αλιευτική διαχείριση στην Ελλάδα, για τον απλούστατο λόγο ότι η σύσταση των αλιευμάτων, η αφθονία και βιομάζα των ειδών που αφαιρούνται από το θαλάσσιο οικοσύστημα δεν καταγράφεται πουθενά (Moutopoulos et al., 2013) παρά μόνο στα προσωπικά ημερολόγια των ερασιτεχνών ψαράδων. Τα κοινωνικά δίκτυα, ιδιαίτερα το Facebook, έχουν κατά κάποιον τρόπο καταφέρει να προωθούν τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων (όπως τα ημερολόγια και προσωπικές φωτογραφίες) από τα μέλη τους σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα (Wilson et al., 2012). Η μη-καταγεγραμμένη, η ανεξέλεγκτη και η παράνομη αλιεία ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τη σημερινή κατάσταση των αποθεμάτων τα οποία είναι υπεραλιευμένα σχεδόν στο σύνολό τους στις ελληνικές (Tsikliras et al., 2013) και μεσογειακές θάλασσες (Colloca et al., 2013). Συνεπώς, οποιαδήποτε καταγραφή συμβάλλει στη αύξηση της γνώσης της βιομάζας που αφαιρείται από το οικοσύστημα ανά είδος, η οποία προηγουμένως θα περιλαμβανόταν στην κατηγορία των μηκαταγεγραμμένων συλλήψεων, είναι πολύτιμη. Η γνώση της βιομάζας αυτής απαιτείται για τη συνολική ανασύσταση της ελληνικής και παγκόσμιας αλιευτικής παραγωγής (Moutopoulos et al., 2013) και για την εκτίμηση και διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων (Tsikliras et al., 2013) και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων (Pauly et al., 2014).

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η καταγραφή της αφθονίας των κυριότερων ειδών που αλιεύονται από τους ερασιτέχνες ψαράδες που κυνηγούν υποβρυχίως χρησιμοποιώντας ψαροτούφεκο μέσω των σχετικών ομάδων του κοινωνικού δικτύου Facebook, στις σελίδες των οποίων κάθε ερασιτέχνης ψαρ(οτουφεκ)άς αναρτά φωτογραφίες με τις ψαριές του.
2. Υλικά και μέθοδοι
Συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν 980 φωτογραφίες που απεικόνιζαν το αλίευμα, ή μέρος αυτού, αμέσως μετά τη σύλληψή των ειδών με υποβρύχιο κυνήγι με ψαροτούφεκο. Οι φωτογραφίες είχαν αναρτηθεί και ήταν δημόσια διαθέσιμες και προσβάσιμες στην ιστοσελίδα της ομάδας «Ψαροτούφεκο στην Ελλάδα» που δραστηριοποιείται στο κοινωνικό δίκτυο Facebook (http://www.facebook.org), από όπου και συγκεντρώθηκαν. Από κάθε ψαριά έγινε αναγνώριση των αλιευμάτων σε επίπεδο είδους (ή γένους αν η φωτογραφία ήταν δυσδιάκριτη) και καταμετρήθηκε η αφθονία (σε αριθμό ατόμων, Ν και σε ποσοστό, %) κάθε είδους αλλά και ο αριθμός των ειδών και η συνολική αφθονία των ατόμων που συλλάμβανε ο κάθε ψαράς. Η καταγραφή αφορούσε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2014, δηλαδή από 1 Ιουνίου έως και 31 Αυγούστου 2014. Θεωρήθηκε ότι κάθε φωτογραφία απεικόνιζε το σύνολο του αλιεύματος, αν και σε πολλές περιπτώσεις υπήρχε ένδειξη ότι η απεικόνιση αφορούσε τα μεγάλα ή εντυπωσιακά ψάρια μόνο.
3. Αποτελέσματα
Από τις 980 φωτογραφίες που αναλύθηκαν, οι 24 (2,5%) απορρίφθηκαν είτε επειδή εμφανίζονταν δύο φορές, είτε επειδή είχαν υποστεί επεξεργασία, είτε γιατί αφορούσαν περιοχές εκτός των ελληνικών θαλασσών. Από τις 956 φωτογραφίες που αναλύθηκαν, οι 305 (32%) είχαν ημερομηνία Ιουνίου, οι 383 (40%) ημερομηνία Ιουλίου και οι 268 (28%) είχαν ημερομηνία Αυγούστου 2014. Δεν υπήρχε καμία γεωγραφική ή βαθυμετρική πληροφορία για το αλιευτικό πεδίο εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις (<10%), οι οποίες όμως πληροφορίες δε χρησιμοποιήθηκαν. Οι ταξινομικές ομάδες που εμφανίζονταν στις φωτογραφίες ήταν 36 από τις οποίες οι 32 αφορούσαν ψάρια, οι 2 ανήκαν στα κεφαλόποδα [χταπόδι Octopus vulgaris Cuvier 1797 και καλαμάρι Loligo vulgaris (Lamarck, 1798)] και οι 2 στα καρκινοειδή [αστακός Palinurus elephas (Fabricius, 1787) και κωλοχτύπα Scyllarides latus (Latreille, 1803)]. Για αρκετά άτομα ψαριών o ταξινομικός προσδιορισμός ήταν αδύνατος εξαιτίας κακής λήψης ή οπτικής γωνίας και έτσι κατηγοριοποιήθηκαν στα απροσδιόριστα άτομα (n=393, 11,1%). Ο αριθμός των ατόμων ανά ψαριά κυμάνθηκε από 1 έως 31, με μέση τιμή τα 3,5 άτομα ψαριών ανά ψαριά (SD = 4,70). Οι υπερψαριές (αλίευση περισσότερων από 10 ατόμων ανά ημέρα) ήταν σχετικά περιορισμένες (9,8% του συνόλου), αν και ορισμένες ψαριές ήταν υπερβολικά μεγάλες καθώς περιλάμβαναν περισσότερα από 20 άτομα ψαριών. Τα είδη των γενών Epinephelus (οικογένεια Serranidae) και Diplodus (οικογένεια Sparidae) ήταν τα πιο άφθονα στις συνολικές συλλήψεις, αλλά και αυτά με την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης στο σύνολο των ψαριών (Εικ. 1). Η συνολική αφθονία των ειδών που αλιεύθηκαν με υποβρύχιο κυνήγι το καλοκαίρι 2014 ανήλθε σε 3543 άτομα. Τα πλέον άφθονα είδη ήταν ο σαργός Diplodus sargus (Linnaeus, 1758) (583 άτομα, 16,5%) και ο ροφός Epinephelus marginatus (Lowe, 1834) (541 άτομα, 15,3%) με τη στήρα Epinephelus costae (Steindachner, 1878) (314 άτομα, 8,9%) και την τσιπούρα Sparus aurata Linnaeus, 1758 (επίσης 314 άτομα, 8,9%) να ακολουθούν (Πίνακας 1).
11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Μυτιλήνη, Λέσβος, Ελλάδα 2015

215
Εικ. 1. Οι ταξινομικές ομάδες με την υψηλότερη αφθονία στις συλλήψεις με υποβρύχιο κυνήγι που αναλύθηκαν από φωτογραφίες για το καλοκαίρι του 2014.
Πίνακας 1. Η αφθονία (αριθμός ατόμων, Ν) και η συχνότητα σύλληψης (%) για τα κυριότερα είδη που αλιεύτηκαν από τους ερασιτέχνες ψαράδες που αλιεύουν υποβρυχίως με ψαροτούφεκο. Τα στοιχεία προέρχονται από φωτογραφίες που αναρτήθηκαν από τους ίδιους τους ψαράδες το καλοκαίρι 2014 (από 1 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου) στο κοινωνικό δίκτυο Facebook.
Η συχνότητα σύλληψης δεν ακολούθησε το ίδιο πρότυπο με τη συνολική αφθονία (Πίνακας 1). Έτσι, το είδος με την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης στο σύνολο των ψαριών ήταν ο ροφός (21,0%), και ακολούθως η στήρα με 11,2%, η συναγρίδα Dentex dentex (Linnaeus, 1758) επίσης με 11,2%, ο σαργός με 9,8%, η σφυρίδα Epinephelus aeneus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) με 9,2% και το μαγιάτικο Seriola dumerili (Risso, 1810) με 7,3% (Πίνακας 1).
Οικογένεια Είδος Αφθονία (N) Aφθονία (%) Συχνότητα σύλληψης
Sparidae Diplodus sargus 585 16,5 9,8
Serranidae Epinephelus marginatus 541 15,3 21,0
Serranidae Epinephelus costae 314 8,9 11,2
Sparidae Sparus aurata 314 8,9 5,8
Sparidae Dentex dentex 283 8,0 11,2
Serranidae Epinephelus aeneus 268 7,6 9,2
Carangidae Seriola dumerili 159 4,5 7,3
Sciaenidae Sciaena umbra 102 2,9 3,5
Sciaenidae Umbrina cirrosa 97 2,7 3,5
Sparidae Diplodus vulgaris 93 2,6 2,4
Λοιπά είδη 394 11,1 -
Απροσδιόριστα 393 11,1 -
ΣΥΝΟΛΟ 3543 100,0 -
11th Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries, Mytilene, Lesvos island, Greece 2015
216
4. Συζήτηση/Συμπεράσματα
Σύμφωνα με τη συχνότητα εμφάνισης και την αφθονία στις συλλήψεις, τα είδη της οικογένειας Serranidae (κυρίως ο ροφός) και Sparidae (ο σαργός, η τσιπούρα και η συναγρίδα) και το μαγιάτικο αποτελούν τους κυριότερους στόχους της ερασιτεχνικής αλιείας με υποβρύχιο κυνήγι στις ελληνικές θάλασσες. Φαίνεται ότι το υποβρύχιο κυνήγι ανταγωνίζεται άμεσα την παράκτια αλιεία, καθώς πολλά από τα είδη του Πίνακα 1 αποτελούν στόχους και των παράκτιων ψαράδων σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας (π.χ. Πατραϊκός Κόλπος: Tzanatos et al., 2008). Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με ανάλογη έρευνα στις Βαλεαρίδες, όπου καταγράφηκαν σχεδόν τα ίδια είδη με ελάχιστες προσθήκες, όπως η σμέρνα Muraena helena Linnaeus, 1758 και το μουγγρί Conger conger (Linnaeus, 1758) (Morales-Nin et al., 2005). Αντίθετα, διαφορετική σύσταση αλιεύματος έχει αναφερθεί στις γαλλικές μεσογειακές ακτές, από όπου φαίνεται να απουσιάζουν τα μεγαλόσωμα είδη ψαριών όπως ο ροφός, η σφυρίδα, η στήρα και η τσιπούρα (Chavoin & Boudouresque, 2004), κάτι που πιθανώς οφείλεται στα διαφορετικά χαρακτηριστικά (π.χ. βάθος) μεταξύ των περιοχών. Αξιοσημείωτη είναι η καταγραφή περιπτώσεων υπερψαριάς, η οποία είναι ενδεικτική είτε της απληστίας των ψαράδων, που μάλλον δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο των επαγγελματιών (Tsikliras, 2015), είτε της εμπορικής εκμετάλλευσης του αλιεύματος, που είναι σαφώς παράνομη. Η ερασιτεχνική αλιεία και συγκεκριμένα το υποβρύχιο κυνήγι έχει αναφερθεί ότι επηρεάζει τη βιομάζα και αφθονία των ειδών μιας περιοχής, κυρίως των μεγαλόσωμων ψαριών με αργή αύξηση και μεγάλη διάρκεια ζωής (Lloret et al., 2008), όπως ο ροφός (Coll et al., 2004). Συνεπώς, οι ερασιτέχνες ψαράδες θα πρέπει να ελέγχονται αυστηρά ως προς τον αριθμό και το μέγεθος των ειδών που αλιεύουν (η νομοθεσία επιτρέπει ημερήσιο όριο μέχρι 5 κιλά ψαριών ανά άτομο, 10 κιλά ανά βάρκα και 1 ροφοειδές ανά άτομο), αλλά και ως προς την εποχή και περιοχή αλιείας.
5. Βιβλιογραφία
Chavoin, Ο. and Boudouresque, C.-F. 2004. An attempt to quantify spear fishing catches in a French Riviera Mediterranean area. Scientific Reports of Port-Cros National Park, France, 20, 161-171. Coll, J., Linde, M., Garcia-Rubies, A., Riera, F. and Grau, A.M. 2004. Spearfishing in the Balearic Islands: species affected and catch evolution during the period 1975–2001. Fisheries Research, 70, 97-111. Colloca, F., Cardinale, M., Maynou, F., Giannoulaki, M., Scarcella, G. et al. 2013. Rebuilding Mediterranean fisheries: a new paradigm for ecological sustainability. Fish and Fisheries, 14, 89-109. Lloret, J., Zaragoza, N., Caballero, D., Font, T., Casadevall, M. et al. 2008. Spearfishing pressure on fish communities in rocky coastal habitats in a Mediterranean marine protected area. Fisheries Research, 94, 8491. Morales-Nin, B., Moranta, J., Garcia, C., Tugores, M.P., Grau, A.M. et al. 2005. The recreational fishery off Majorca Island (western Mediterranean): some implications for coastal resource management. ICES Journal of Marine Science, 62, 727-739. Moutopoulos, D.K., Katselis, G., Kios, K., Tsotskou, A., Tsikliras, A.C. et al. 2013. Estimation and reconstruction of shore-based recreational angling fisheries catches in the Greek Seas (1950-2010). Journal of Biological Research, 20, 376-381. Pauly, D., Ulman, A., Piroddi, C., Bultel, E. and Coll, M. 2014. ‘Reported’ versus ‘likely’ fisheries catches of four Mediterranean countries. Scientia Marina, 78(S1), 11-17. Tsikliras, A.C., Tsiros, V.-Z. and Stergiou, K.I. 2013. Assessing the state of Greek marine fisheries resources. Fisheries Management and Ecology, 20, 34-41. Tsikliras, A.C. 2015. Fisheries mismanagement in the Mediterranean: a Greek tragedy. Fisheries and Aquaculture Journal, 5, 1000e113. Tzanatos, E., Somarakis, S., Tserpes, G. and Koutsikopoulos, C. 2008. Catch length analysis, relation to minimum landing sizes and management implications from a Mediterranean small-scale fishery (Patraikos Gulf, Greece). Fisheries Research, 93: 125-134. Wilson, R.E., Gosling, S.D. and Graham, L.T. 2012. A review of facebook research in the social sciences. Perspectives on Psychological Science, 7, 203-220.

Ας μου επιτραπεί ένας σύντομος σχολιασμός του άρθρου: Τα κοινωνικά δίκτυα μάλλον αποκαλύπτουν ότι κάποια είδη υποβρυχίου ψαρέματος έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην θαλάσσια πανίδα. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνει στην ίδια μοίρα ο κάθε Νικήτας που παίρνει το μηχανάκι του για να κάνει δυο καρτέρια με όσους επισκέπτονται δισ -και τρις εβδομαδιαίως το καλοκαίρι με φουσκωτά εξωτικούς προορισμούς στη μέση του Αιγαίου..
Τώρα, όσο αφορά τη Δυτική Μεσόγειο που σχολιάζει ο συγγραφέας, πλείστα μέρη στη Νότια Γαλλία απαγορεύονται και φωτογραφίες με ροφό είναι αποδεικτικά στοιχεία για τον Γάλλο εισαγγελέα

Άβαταρ μέλους
Prwtaris
Δημοσιεύσεις: 5443
Εγγραφή: Δευ 06 Ιούλ 2009, 16:20
Ονοματεπώνυμο: Δημήτρης Να μη σε νoιάζογλου
Τοποθεσία: Όπου φυσάει ο άνεμος...

Re: Mας πήρανε χαμπάρι ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕ!

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Prwtaris » Παρ 29 Ιαν 2016, 16:20

Λογικό...... :mad: Όταν μόνοι μας βάζουμε τα χεράκια μας και βγάζουμε τα ματάκια μας.....
| tsaounlee: Αγαπάει Πτηνό.....

ΔΕΝ γράφτηκα 17 Νοέμβρη

Άβαταρ μέλους
ΤΑΙΤΙΝΟΣ
Δημοσιεύσεις: 3769
Εγγραφή: Τετ 04 Ιούλ 2007, 01:09
Τοποθεσία: ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Re: Mας πήρανε χαμπάρι ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕ!

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΤΑΙΤΙΝΟΣ » Παρ 29 Ιαν 2016, 16:21

Τώρα, τι να πώ;
Ότι τα λέγαμε;
Δεν έχει νόημα, [-X ας δούμε, σοβαρά επιτέλους τι μπορούμε να κάνουμε για να προλάβουμε τα επερχόμενα...
Τα ΄΄παιδιά΄΄ έχουν ήδη αρχίσει να χτίζουν το αόρατο τείχος τους σε όλες πλέον τις θάλασσές μας ...
ΤΟ ΝΟΥ ΣΑΣ ΡΕΜΑΛΙΑ!!!
Pescare ergo sum

Άβαταρ μέλους
dicentrarchus
Δημοσιεύσεις: 2419
Εγγραφή: Παρ 03 Οκτ 2008, 00:45
Ονοματεπώνυμο: αλεξανδρος
Τοποθεσία: Άττικα

Re: Mας πήρανε χαμπάρι ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕ!

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από dicentrarchus » Παρ 29 Ιαν 2016, 17:15

Η ερασιτεχνική αλιεία και συγκεκριμένα το υποβρύχιο κυνήγι έχει αναφερθεί ότι επηρεάζει τη βιομάζα και αφθονία των ειδών μιας περιοχής, κυρίως των μεγαλόσωμων ψαριών με αργή αύξηση και μεγάλη διάρκεια ζωής (Lloret et al., 2008), όπως ο ροφός (Coll et al., 2004).


Ίσως αυτό είναι που χρειάζεται μεγένθηνση κατά της ταπεινή μου άποψη, ως προς την σημαντικότητα της έρευνας για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Αν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως.(;)
Δευτερευόντως (σχεδόν όμως το ίδιο σημαντικό) με ενδιαφέρει η απαγόρευση που θα έχω ως προς την πρόσβαση σε έναν φυσικό πόρο, λόγω της επικείμενης εκμετάλευσης του από τους ολίγους, με αφορμή όμως την βλακεία (χοντρικά) ατόμων που δεν έχουν να δείξουν τίποτα σημαντικότερο πέραν των νεκρών ψαριών τους.
#-o #-o
Αλεξανδρος Ν.

Άβαταρ μέλους
CARPENTER
Δημοσιεύσεις: 6404
Εγγραφή: Τρί 13 Απρ 2010, 23:13
Ονοματεπώνυμο: ΛΙΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τοποθεσία: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΗΛΟΣ

Re: Mας πήρανε χαμπάρι ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕ!

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από CARPENTER » Παρ 29 Ιαν 2016, 17:18

ΤΑΙΤΙΝΟΣ έγραψε:Τώρα, τι να πώ;
Ότι τα λέγαμε;
Δεν έχει νόημα, [-X ας δούμε, σοβαρά επιτέλους τι μπορούμε να κάνουμε για να προλάβουμε τα επερχόμενα...
Τα ΄΄παιδιά΄΄ έχουν ήδη αρχίσει να χτίζουν το αόρατο τείχος τους σε όλες πλέον τις θάλασσές μας ...

Όταν μιλάνε οι λίγοι δεν ακούνε οι πολλοί ............................. :blackeye:
Η καμήλα δε κοιτάει ποτέ τη καμπούρα της.

Δείτε τη δουλειά μας στο Facebook.

Lillisbros Furniture

Υιοί Στεφ. Λιλλή ΟΕ

Άβαταρ μέλους
kamakis
Δημοσιεύσεις: 1907
Εγγραφή: Κυρ 22 Ιούλ 2012, 13:42
Ονοματεπώνυμο: Makis

Re: Mας πήρανε χαμπάρι ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕ!

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από kamakis » Παρ 29 Ιαν 2016, 17:23

Ενδιαφερον θεμα.
Καλο θα ηταν να ειχαμε και το λινκ του αρθρου.
Στο τελος βεβαια δε λεει και τιποτε περιεργο περαν του αυτονοητου:
Συνεπώς, οι ερασιτέχνες ψαράδες θα πρέπει να ελέγχονται αυστηρά ως προς τον αριθμό και το μέγεθος των ειδών που αλιεύουν (η νομοθεσία επιτρέπει ημερήσιο όριο μέχρι 5 κιλά ψαριών ανά άτομο, 10 κιλά ανά βάρκα και 1 ροφοειδές ανά άτομο), αλλά και ως προς την εποχή και περιοχή αλιείας.
Παρ'ολα αυτα μου κεντρισε το ενδιαφερον το παρακατω:
Πίνακας 1. Η αφθονία (αριθμός ατόμων, Ν) και η συχνότητα σύλληψης (%) για τα κυριότερα είδη που αλιεύτηκαν από τους ερασιτέχνες ψαράδες που αλιεύουν υποβρυχίως με ψαροτούφεκο. Τα στοιχεία προέρχονται από φωτογραφίες που αναρτήθηκαν από τους ίδιους τους ψαράδες το καλοκαίρι 2014 (από 1 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου) στο κοινωνικό δίκτυο Facebook.
Η συχνότητα σύλληψης δεν ακολούθησε το ίδιο πρότυπο με τη συνολική αφθονία (Πίνακας 1). Έτσι, το είδος με την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης στο σύνολο των ψαριών ήταν ο ροφός (21,0%), και ακολούθως η στήρα με 11,2%, η συναγρίδα Dentex dentex (Linnaeus, 1758) επίσης με 11,2%, ο σαργός με 9,8%, η σφυρίδα Epinephelus aeneus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) με 9,2% και το μαγιάτικο Seriola dumerili (Risso, 1810) με 7,3% (Πίνακας 1).
Οικογένεια Είδος Αφθονία (N) Aφθονία (%) Συχνότητα σύλληψης
Sparidae Diplodus sargus 585 16,5 9,8
Serranidae Epinephelus marginatus 541 15,3 21,0
Serranidae Epinephelus costae 314 8,9 11,2
Sparidae Sparus aurata 314 8,9 5,8
Sparidae Dentex dentex 283 8,0 11,2
Serranidae Epinephelus aeneus 268 7,6 9,2
Carangidae Seriola dumerili 159 4,5 7,3
Sciaenidae Sciaena umbra 102 2,9 3,5
Sciaenidae Umbrina cirrosa 97 2,7 3,5
Sparidae Diplodus vulgaris 93 2,6 2,4
Λοιπά είδη 394 11,1 -
Απροσδιόριστα 393 11,1 -
ΣΥΝΟΛΟ 3543 100,0 -
Aν λοιπον επρεπε να 'απαντησω' στον κ Τσικληρα (για χαρη της κουβεντας φυσικα :duel: ) θα του υποδεικνυα οτι κανει σημαντικοτατο λαθος στα στατιστικα του διοτι:

α) Οι φωτογραφιες που εμφανιζονται σε μια σελιδα στο facebook για ενα συγκεκριμενο χρονικο διαστημα δεν ειναι κατ'αναγκην 'φρεσκιες'.
Μπορει καλλιστα να ειναι περσινες, προπερσινες ή ακομα παλιοτερες.

β) Ο εκαστοτε ερασιτεχνης (κι οχι μονο ψαροντουφεκας), κατα κυριο λογο επιλεγει τι θελει να φωτογραφησει και κυριως το κανει για οποια θηραματα θεωρει ο ιδιος αξια φωτογραφησης. Γι αυτο εξ'αλλου απουσιαζουν απο τον πινακα ειδη οπως σκαρος, μπαρμπουνι, σαλπα, χειλου,μουρμουρα, κεφαλος κλπ τα οποια στολιζουν πιο συχνα τις ψαροβελονες της εποχης (οχι ομως και τις διαφορες ιστοσελιδες).
Αυτο ελειπε, το 20% των θηραματων να ειναι αποκλειστικα σφυριδα+συναγριδα. :mrgreen:

Προφανως λοιπον τα ποσοστα που φαινονται στον πινακα ειναι αποτελεσμα που στηριζεται στον ψαροχαβαλε καποιων και δεν αποτελουν ουτε κατ'ελαχιστον, αντικειμενο αξιο σοβαρης μελετης-παρουσιασης.
Μην υποπτευθω οτι ο τυπος πηγε Μυτιλήνη ολα - πληρωμενα - απο - τη - φορολογια - μου, για να παρουσιασει αυτο το ευθυμογραφημα... :banghead:
LIVE AND LET LIVE

Φόρουμ ψαροντούφεκου που υπαινίσσεται/προτείνει/υποστηρίζει περαιτέρω περιορισμούς, δεν έχει λόγο ύπαρξης.

Άβαταρ μέλους
hariska
Δημοσιεύσεις: 7632
Εγγραφή: Δευ 27 Οκτ 2008, 12:32
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Re: Mας πήρανε χαμπάρι ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕ!

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από hariska » Παρ 29 Ιαν 2016, 17:44

Ο Νικήτας φταίει και η σκάφη του. [-(
Κι εσύ Κώστα, που έχεις κάψεις Πέτασο, κάβο Πριώνα και Μούλα Πέτρα εις αναζήτηση της μπάφας του Αυγούστου. :mrgreen:
Το ψάρι πρέπει κάποιος να το πιάσει, είναι εύκολο θαρρώ...

giorgos77
Δημοσιεύσεις: 119
Εγγραφή: Τρί 06 Ιαν 2015, 12:53
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Re: Mας πήρανε χαμπάρι ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕ!

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από giorgos77 » Παρ 29 Ιαν 2016, 17:44

Ξερουμε ποιος χρηματοδωτησε αυτην την σαχλαμαρα?

Άβαταρ μέλους
INTZ
Δημοσιεύσεις: 1325
Εγγραφή: Παρ 12 Οκτ 2007, 20:33
Ονοματεπώνυμο: Κωστας Ιντζογλου
Τοποθεσία: ΥΜΗΤΤΟΣ

Re: Mας πήρανε χαμπάρι ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕ!

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από INTZ » Παρ 29 Ιαν 2016, 17:47

Καλησπέρα Κώστα και λοιποί συνάσελφοι,
μπορεί ο κύριος Τσικλητήρας και ο κάθε κύριος Τσικλητήρας να είναι εξαιρετικός επιστήμονας στον τομεα του,όμως στο χωριό μου λενε ή παππάς παππάς
η ζευγάς ζευγάς.
Οι μέθοδοι και τεχνικές έρευνας των κοινωνικών επιστημών είναι ένας τομέας εξαιρετικά πολύπλοκος και δε μπορεί ο καθένας να κάνει αυθαιρετα μιά έρευνα βγάζοντας εντελώς άκυρα συμπεράσματα(πράγμα βέβαια το οποίο κατά κόρον συμβαίνει στην Ελληνική πραγματικότητα γιατί εξυπηρετεί τα εκάστοτε συμφέροντα κατά το δοκούν).
Τι πάει να πεί ''βρήκε μια σελίδα με βοσκούς και από αυτά που δίαβασε κατάλαβε γιατί η αγελάδα του δε κατεβάζει γάλα''και μου αρέσει που παρουσίασε και τα επιστημονικά του δεδομένα σε διεθνές συνέδριο,ότι να ναι δηλαδή,
Εντάξει δε θα εξαιρέσω την ανόητη αυτοπροβολή των συναδέλφων στα μέσα κοινωνικής δυκτίωσης από την κουβέντα,αλλά δε θα πιαστώ και από τα παντελώς βλακώδη συμπεράσματα του Κυρίου Τσικλητήρα από μια ομάδα του φασεβοοκ που επειδή πραγματικά την παρακολουθώ,εκτός από τις αγγελίες γράφονται και ποστάρονται τα πιό άκυρα πράγματα είτε ακούσια είτε εκούσια για να προκαλέσουν.

Με λίγα λόγια και για να μη μακρυγορώ,ΔΕ ΜΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣ ΡΕ ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ για να μη πώ τίποτα βαρύτερο.
Οι καλοί άνθρωποι δεν χρειάζονται νόμους που να τους λένε να φέρονται υπεύθυνα, ενώ οι κακοί πάντα θα βρίσκουν τρόπους γύρω από τους νόμους.
Πλάτωνας

Άβαταρ μέλους
ΤΑΙΤΙΝΟΣ
Δημοσιεύσεις: 3769
Εγγραφή: Τετ 04 Ιούλ 2007, 01:09
Τοποθεσία: ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Re: Mας πήρανε χαμπάρι ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕ!

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΤΑΙΤΙΝΟΣ » Παρ 29 Ιαν 2016, 17:55

[quote= kamakis έγραψε :
΄΄Προφανως λοιπον τα ποσοστα που φαινονται στον πινακα ειναι αποτελεσμα που στηριζεται στον ψαροχαβαλε καποιων και δεν αποτελουν ουτε κατ'ελαχιστον, αντικειμενο αξιο σοβαρης μελετης-παρουσιασης.
Μην υποπτευθω οτι ο τυπος πηγε Μυτιλήνη ολα - πληρωμενα - απο - τη - φορολογια - μου, για να παρουσιασει αυτο το ευθυμογραφημα...΄΄ :banghead:[/quote]
Φίλε Καμακη, καλά τα λές αλλά, έστω και στην πλάτη του φορολογούμενου -ως συνήθως- δίνεται μια μάχη εντυπώσεων. Οι ΄΄μάχες΄΄ αυτές δίνονται σε συνθήκες ιδανικές για τον επιτιθέμενο αφού ο ίδιος και το σινάφι τους τις έχει δημιουργήσει.(Σουν Ψαρο-Τζού :mrgreen: )
Πιό λιανά (και σόρυ αν ξεφυγα αλλά ο κλαυσίγελως έχει γίνει δεύτερη φύση πλέον), η δύναμη της εικόνας είναι απίστευτη. Ο πολύς κόσμος που είναι και ο αποδέκτης των ειδικά ΄΄διαμορφωμένων΄΄ πυρών θα μείνει στη φωτογραφία με τη λεκάνη-σκάφη-μπανιέρα- 500λιτρο ψυγείο τίγκα και τους χαρούμενους καλικάντζαρους από δίπλα. Ο συνειρμός είναι ισχυρός, άμεσα ανακαλέσιμος όποτε συζητάται το χάλι της θάλασσας, τα ψάρια που δεν έχει και όσο και να μαλλιάζει η γλώσσα σου με τα σωστά και λογικά επιχειρήματα...
Μεγάάάάλο όπλο η εικόνα. Και τους το μοιράζουμε απλόχερα, χρόόόνια τώρα για να μας τουφεκίσουν...
ΤΟ ΝΟΥ ΣΑΣ ΡΕΜΑΛΙΑ!!!
Pescare ergo sum

Άβαταρ μέλους
INTZ
Δημοσιεύσεις: 1325
Εγγραφή: Παρ 12 Οκτ 2007, 20:33
Ονοματεπώνυμο: Κωστας Ιντζογλου
Τοποθεσία: ΥΜΗΤΤΟΣ

Re: Mας πήρανε χαμπάρι ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕ!

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από INTZ » Παρ 29 Ιαν 2016, 17:58

ΑΠΟ ΑΎΡΙΟ ΜΠΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΟ
https://www.facebook.com/groups/Spearfishinghellas/
ΚΑΙ ΠΟΣΤΑΡΕΤΕ ΜΑΡΛΙΝ ΚΑΙ WAHOO . :D
Οι καλοί άνθρωποι δεν χρειάζονται νόμους που να τους λένε να φέρονται υπεύθυνα, ενώ οι κακοί πάντα θα βρίσκουν τρόπους γύρω από τους νόμους.
Πλάτωνας

Άβαταρ μέλους
KOSTAS STI
Δημοσιεύσεις: 12424
Εγγραφή: Τρί 16 Σεπ 2008, 13:53
Ονοματεπώνυμο: ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τοποθεσία: ΣΚΥΔΡΑ Ν.ΠΕΛΛΑΣ

Re: Mας πήρανε χαμπάρι ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕ!

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από KOSTAS STI » Παρ 29 Ιαν 2016, 18:18

giorgos77 έγραψε:Ξερουμε ποιος χρηματοδωτησε αυτην την σαχλαμαρα?
σα να ρωτας τι κανει νιαου νιαου στα κεραμιδια !!! [-(
ο.....ελεφαντας φυσικα !!! :evil:
ολες αυτες οι <<επιστημονικες ερευνες >> ετσι βγαινουν !! και επειδη εμεις δεν εχουμε λεφτα να παρουσιασουμε μια <<επιστημονικη ερευνα>> και να την δειξουμε στα μμε ,ο κοσμος θα δει οτι για το ακριβο ψαρι φταιει ο ψαροτουφεκας που εχει ρημαξει την παρακτια ζωνη και οι παρακτιοι αλιεις δεν βρισκουν ψαρια!! στη πυρα επομενως !!!

οπως ειδατε οι τρατες δεν φαινονται πουθενα ! δεν φταινε για τιποτα !!! και οι παρακτιοι αγραματοι τσομπανηδες θα δεχτουν παλι την απαγορευση του ψ/τ για να δουν ενα ψαρι στα διχτυα τους !! και φυσικα δεν φταιει η τρατα για το χαλι τους !! :banghead:
Θελω το αυτοκινητο μου γρηγορο,την γυναικα μου καυτη και την μπυρα μου παγωμενη !!!

Άβαταρ μέλους
stelarasA'MAK
Δημοσιεύσεις: 5086
Εγγραφή: Τρί 07 Σεπ 2010, 10:14

Re: Mας πήρανε χαμπάρι ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕ!

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από stelarasA'MAK » Παρ 29 Ιαν 2016, 18:18

Παραλληλα με το ποιος χρηματοδοτησε την...έρευνα,υπάρχει πιθανή ένδειξη ότι αυτός ο Τσικληρας έχει πάρε δώσε με ΜΚΟ;Έχει ποτέ κληθεί να μιλήσει σε κάνα από αυτά τα συνέδρια που οργανώνουν καπου κάπου τέτοιες ΜΚΟ;
Και μια ...ΚΟΥΤΗ ερώτηση: γιατί αναφέρεται μόνο στο ψαροντούφεκο και όχι στο τζιγκινγκ τη συρτή το παραγάδι και οοοοολα τα αλλά αλιευτικά εργαλεία;;;;;;;;;;;;;;;
ΕΊΜΑΙ ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΆΦΩ,ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΟΥΝ ΚΆΠΟΙΟΙ......

ichthyologist
Δημοσιεύσεις: 1311
Εγγραφή: Τετ 13 Δεκ 2006, 10:14

Re: Mας πήρανε χαμπάρι ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕ!

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ichthyologist » Παρ 29 Ιαν 2016, 18:41

Που το βρήκες αυτό; Δώσε λινκ. Το πρωτότυπο είναι Αγγλικά ή Ελληνικά;

Άβαταρ μέλους
kamakis
Δημοσιεύσεις: 1907
Εγγραφή: Κυρ 22 Ιούλ 2012, 13:42
Ονοματεπώνυμο: Makis

Re: Mας πήρανε χαμπάρι ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕ!

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από kamakis » Παρ 29 Ιαν 2016, 18:43

ΤΑΙΤΙΝΟΣ έγραψε:Μεγάάάάλο όπλο η εικόνα. Και τους το μοιράζουμε απλόχερα, χρόόόνια τώρα για να μας τουφεκίσουν...
Kραταω το τελευταιο που λες γιατι ειναι ολο το ζουμι.
Η μονη λυση για να μη σε τουφεκιζει ο καθε τυχαρπαστος με περιοπτη θεση και τιτλο, ειναι:
πρωτον να τον αμφισβητεις
και δευτερον να αρχισεις να τον 'τουφεκιζεις' εσυ με επι-χει-ρη-μα-τα. :aikido:
Οπου βρεθει κι οπου σταθει.
Δε θελει ουτε καντηλια, ουτε κλαματα, ουτε περιοπτες αναλυσεις περι συμφεροντων και σκοτεινων κεντρων αποφασεων.
Οπου βρεθει κι οπου σταθει, οποιος κι αν ειναι, απο οποιονδηποτε, με επιχειρηματα.
LIVE AND LET LIVE

Φόρουμ ψαροντούφεκου που υπαινίσσεται/προτείνει/υποστηρίζει περαιτέρω περιορισμούς, δεν έχει λόγο ύπαρξης.

Επιστροφή στο “Νέα-ειδήσεις”